Gentester från dynamic code

Hos dynamic code kan du beställa gentester
för t.ex:

Familj & Släktskap

Ökad risk för blodpropp vid östrogenintag
NIPT bas
NIPT utökad
NIPT komplett
Faderskapstest
Tvillingtest

Maghälsa
Glutenintoleranstest (Celiaki)
Laktosintoleranstest
Vinterkräksjuksimmunitet

Livsstil
Fett och hälsa
Muskeltyp
Vardagshälsa
Hud- & fotsvamptest
Nagelsvampstest
Allél Hudvård

4 könssjukdomar (kvinna)
4 könssjukdomar (man)
Bakteriell vaginos & Candida
Klamydia och mykoplasma (kvinna)
Klamydia och mykoplasma (man)
Klamydiatest (kvinna)
Klamydiatest (man)
Mykoplasmatest, (kvinna)
Mykoplasmatest, (man)
Gonorrétest (kvinna)
Gonorrétest (man)
12 test i ett – könssjukdomar (unisex)

Snabba svar med 99,5 % säkerhet.

Välj ditt gentest.

Gener som påverkar risken för Alzheimers sjukdom

Man har sett minst 21 riskgener som har betydelse för uppkomsten av Alzheimers sjukdom.
Den av störst betydelse är genen apolipoprotein E, ApoE.
Personer som bär en varianter av genen ApoE, den s k ApoE4-allelen, (epsilon)4-allelen i  (APOE)  har en förhöjd risk på mellan 1,5 till 10 gånger för Alzheimers sjukdom och lägre debutålder jämfört med risken i den allmänna befolkningen. Associationen har bekräftats otaliga gånger och visar att ca 20 procent av all alzheimer kan härledas till APOE (epsilon)4.

 

Gener associerade med övervikt

FTO-genen

Om man har dubbla anlag av en mutation i den så kallade FTO-genen så har man markant ökad risk för övervikt. De som har dubbla anlag av denna mutation har ca 40-70 procent högre risk att drabbas av övervikt.

Ca 16 procent av den europeiska befolkningen har dubbla anlag av den variant av FTO-genen som ger ökad risk för fetma och knappt hälften av dagens befolkning bär på en kopia av den muterade varianten av genen (1). Dessa personer har också i ökad risk för övervikt men risken är mycket lägre än för de som har två kopior.

Varför den här genen bidrar till övervikt vet man inte riktigt.  I en nyligen publicerad studie från Sverige fann man att personer som hade den muterade varianten av genen hade signifikant lägre nivåer av leptin och ghrelin jämfört med personer som inte hade den (2) så det kan vara en delförklaring? Personer med dubbla kopior av den muterade varianten  av FTO-genen har också visat sig bli hungrigare snabbare och de fortsätter även att vara mer sugna på skräpmat trots att det precis ätit jämfört med personer som inte har någon kopia av genen (3).

Flera andra gener har också betydelse för risken för övervikt t.ex. tre gener som kallas PPARG, APOA5 och FABP2.

PPARG och enkelomättat fett

PPARG är en gen som påverkar om man kan hålla en lägre vikt trots ett högt intag av enkelomättat fett (4). Sambandet är dock inte lika tydligt som sambandet mellan  FTO-genen och övervikt.

APOA5 och ökad risk för övervikt om du inte äter fettsnålt

Även ett visst uttryck av genen APOA5 har visats vara kopplad till en ökad risk för övervikt hos personer som äter en kost med mer än 30 procent av energin som fett (5) (6).

Den gentypen av APOA5 som leder till ökad risk för övervikt vid högt fettintag är dubbla anlag av T vilket betecknas T/T.

FABP-2 och sämre blodfetter

Även genen FABP-2 kan påverka vikten genom att en viss variant av FABP-2 ger ökad risk för höga blodfetter.

 

Andra gener associerade med övervikt

FTO-genen är den starkaste enskilda genen man känner till som påverkar risken för övervikt men totalt finns det idag minst 28 gener som på något sätt visat sig öka risken för övervikt (7, 8).

Men de gener vi känner till är naturligtvis bara en liten förklaring till skillnader i vikt mellan olika personer.  Personer med dåliga gener väger i snitt bara några få kilo mer än de med bra gener. En studie från 2013 summerade ihop alla då kända gener för övervikt och utifrån det skapade man en formel för att räkna ut en persons risk för övervikt s.k. ”risk score for obesity” och sambanden mellan riskgener och verklig vikt var inte särskilt tydligt (8).

Vidare tycks riskökningen för fetma vara betydligt större hos fysiskt inaktiva bärare än hos fysiskt aktiva bärare av samma riskallel [9].

 

4 gener som kan ge ökad risk för tvångssyndrom

Forskare har hittat fyra gener hos människan där en viss variant ökar risken för tvångssyndrom, OCD (obsessive compulsive disorder).

 

Tidigare genetiska studier på hund har identifierat mutationer som leder till skillnader i synapsens bindning och funktion genom mutationer till exempel i generna neural cadherin (CDH2) och catenin alpha 2 (CTNNA2)

Det visade sig att de gener som kan kopplas till OCD hos hundar också har en större mängd mutationer i människor med OCD.

Två gener, NRXN1 och HTR2A, uppvisade förändringar hos människor med tvångssyndrom, medan två andra gener, CTTNBP2 och REEP3, har mutationer som påverkar hur mycket protein som bildas utifrån den aktuella genen.
Studiens resultat antyder att det främst är  förändringar  i synapserna i en del av hjärnan som kallas striatum, där bland annat planering av rörelser sker, hos människor precis som hos hundar.

är dessutom ett möjligt mål för .

En av de fyra generna,  HTR2A påverkar signalämnet seretonin i hjärnan och skulle kunna förklara att vissa personer med OCD får lindring av serotoninåterupptagshämmare, mediciner som påverkar mängden seretonin i hjärnans synapser.

Källa:
Hyun Ji Noh et al, ‘Integrating evolutionary and regulatory information with multispecies approach implicates genes and pathways in obsessive-compulsive disorder’, Nature Communication, DOI

Snabbt prisfall på gensekvensiering

Det första utkastet till människans genom presenterades vid en presskonferens i Vita Huset i USA är 2000. Det var resultatet av 10 års arbete med en budget på 17 miljarder kronor. Vid ett forskarmöte året därpå talade visionära biologer om framtida möjligheter att göra samma jobb för under 1000 dollar.

Veritas Genetics i USA kunde i mitten på 2016 tillhandahålla en komplett avläsning av DNA s.k. Whole Genome Sequencing för under 999 dollar d.v.s. under den magiska gränsen på 10 000 dollar.

Initialt lanserades tjänsten i USA men man planerar att marknadsföra sig i ytterligare minst åtta länder inklusive Sverige.