Prenatalt faderskapstest

Är du eller din partner gravid och vill göra ett faderskapstest innan födseln så är det möjligt.

Om man oroar sig för riskerna som kommer med ett fostertest kan man göra ett 100% riskfritt fostertest som använder sig utav foster-DNA utvunnet ur moderns blodplasma.

Man behöver alltså inte göra någon gynekologisk undersökning utan det enda som krävs är ett blodprov från modern och tops från insidan av kinden från den troliga fadern.

Man utvinner och analyserar cellfritt foster-DNA som finns i moderns blod under graviditeten. För att fastställa faderskapet analyseras tusentals genetiska markörer i fostrets DNA och dessa jämförs med motsvarande genetiska markörer hos den troliga fadern.

Provtagning sker med ett kit som du får med posten. Kitet innehåller specialla orala tops avsedda för den troliga fadern samt speciella blodprovsrör avsedda för modern.

Resultat är klart inom 7-10 arbetsdagar och skickas via epost.

Resultaten kommer visa något utav följande:

  • Den testade mannen är med 99.99% sannolikhet fostrets biologiska fader.
  • Den testade mannen är med 0% sannolikhet fostrets biologiska fader.

Testet kan utföras 9 veckor efter befruktning (dvs i graviditetsvecka 11, med start från första dagen i senaste menstruationscykeln).

Beställ prenatalt faderskapstest