Faderskapstest

Faderskapstest

Testa vem som är pappa till barnet?

Man kan göra ett faderskapstest för att försäkra sig om vem som verkligen är far till ett barn. 

Till skillnad från en kvinna så kan en blivande pappa aldrig vara helt säker på om han är biologisk far åt barnet. Men det går idag att genomföra  faderskapstest som är snabbt, diskret billigt och enkelt.

Innan man genomför ett test ska man vara medveten om att det kan vara känslosamt och bli en smärtsam process om resultatet inte är vad man förväntar sig. Tänk igenom innan hur du ska förhålla dig till situationen, kvinnan och barnet om det visar sig att utfallet inte är som förväntat.

Enligt tillgänglig statistik är runt 13 procent av de som gör ett faderskapstest inte pappa till barnet.

Beställ faderskapstest

Fakta om faderskapstest

Ett faderskapstest genomförs genetiskt utifrån modern DNA-analys. Testet utförs på barnet och den förmodade pappa som vill ha klarhet i om han verkligen är den biologiska fadern till barnet.

I moderna faderskapstest så är det inte nödvändigt att modern deltar, även om det blir än mer säkert om båda föräldrarna utför testet. Om endast pappa och barn testas, så ger ett positivt besked (dvs, att den testade är pappan) ett resultat med en sannolikhet på minst 99,9%. Testas även mamman så får man ett resultat som har en sannolikhet på 99,999%.

Om den testade pappan inte är far till barnet så visar resultatet detta med 100% säkerhet, oavsett om mamman testas eller inte. Enda undantagen till ovan nämnda siffror är i de ytterst sällsynta fall då en mutation skett eller när den biologiska fadern är en nära anhörig till den testade fadern.

Faderskapstest via Socialnämnden

En skyldighet som åligger socialnämnden är att utreda och om möjligt fastställa vem som är far till de barn som är bosatta i Sverige och vars föräldrar inte är gifta med varandra. Vid tillfället då ett faderskapsintyg skrivs under kan mannen eller kvinnan kräva att få göra ett faderskapstest. Processen börjar med ett samtal med socialnämnden som ska fastställa om det inte är uppenbart obefogat med en faderskapsutredning.


köp valium

Är det befogat med en faderskapsutredning så genomförs ett DNA-test för att säkerställa faderskapet. Utredningen om faderskap ska vara så fullständig att frågan om faderskapets riktighet aldrig ska behöva omprövas. En utredning hos socialnämnden kostar ingenting, vilket det däremot kan göra om du driver ett mål om faderskap vid tingsrätten.

Hur går ett faderskapstest i hemmamiljö till?

När du beställt ett test på nätet så får du i regel testet i din brevlåda inom ett par dagar. Normalt innehåller paketet tydliga instruktioner om hur du ska gå till väga. Paketet innehåller även 2 stycken provpinnar (påminner om en vanlig bomullstopps) till varje testperson samt 2 stycken skyddade kuvert. För att utföra testet roterar / skrapar du provpinnen, fram och tillbaka mot kindens insida i cirka 30 sekunder för att samla saliv. Du bör även undvika matintag och rökning i 30 minuter, innan provtagning utförs.

Varje testperson använder 2 provpinnar. Genom att göra dubbla tester kan man säkerställa att resultatet är korrekt. Efter skrapningen så placeras pinnarna för att lufttorka i minst 30 minuter. De ska då ligga i en position där de ligger fritt från att röra vid något i omgivningen. När de torkat placeras de i ett det skyddade kuvertet och skickas så snart de är möjligt till analysföretaget. Testet kan ta upp till två veckor.

Provet är helt smärtfritt. Det går därför bra att utföra testet även på spädbarn.

Vill du utföra ett test så får du lov att göra detta utan att informera modern om att du utför testet. Du kan ofta även välja att vara helt anonym gentemot företaget som utför testet. Du anger då fingerade namn när du skickar in proverna.

Icke invasiva faderskapstest

Det finns också möjlighet att göra icke-invasiva prenatala (före födseln) faderskapstest genom ett blodprov från modern. Detta prenatala test görs genom att man analyserar cellfria DNA-fragment tillhörande fostret som finns i moderns blod. Proverna samlas in via ett helt vanligt blodprov – det är därför 100% säkert för både modern och barnet och kan göras av en kvalificerad sköterska eller läkare.

Icke invasivt faderskapstest kan göras efter 8 veckor från befruktningen (dvs i graviditetsvecka 10) eller senare.