DNA test immunitet mot vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan är en av våra vanligaste magsjukdomar och kan slå hårt mot samhällen och enskilda individer och sprider sig snabbt då sjukdomen är så smittsam. Men ungefär en av fem personer har en genetisk variation som gör dem immuna mot vinterkräksjukan. Om man tillhör dessa 20 % går lätt att kontrollera med ett gentest.

Testet kan göras i alla åldrar, både på barn och vuxna.

Testet kan t.ex. ge viktig information till en arbetsgivare, som erbjuder sin personal att frivilligt testa sig. Resultatet kan utgöra ett värdefullt underlag för planering av personalresurser vid utbrott av vinterkräksjuka.

Vinterkräksjukan orsakas av norovirus, som är en typ av calicivirus.