Gentest inför partnerskap

Det har blivit vanligare att låta vetenskapen avgöra hur bra vi passar ihop med en partner.

Naturligtvis har personlighet och personlig trygghet betydelse för hur väl vi passar ihop med en partner.
Viss forskning har även tittat mer specifikt på genernas betydelse för att avgöra om människor passar ihop.
Bakgrunden är en studie gjord vid universitetet i Bern i mitten av 1990-talet. En grupp kvinnor fick fick lukta på på t-tröjor som olika män hade haft på sig två nätter i rad och ange vilken lukt de tyckte var mest attraktiv.

Gemensamt för de män som varje kvinna föredrog var att de hade gener kopplade till immunsystemet som tydligt skiljde sig från kvinnans egna.
Forskarnas slutsats blev att doften hjälper kvinnorna att välja en man med gener som kan ge hennes barn ett starkt immunsystem.
Därmed ökar barnets chanser att stå emot smittsamma sjukdomar.
Det finns företag, t.ex. Gene Partners i Schweiz som gör genetiska analyser och räknar ut hur pass genetiskt kompatibla två personer är i detta avseende.
Immunsystemets kompatibilitet är naturligtvis främst intressant för de som vill skaffa barn i framtiden och enbart en av många faktorer som har betydelse för ett lyckat parförhållande, men testet kan användas för att undvika kontakter som inte skulle leda någon vart.