Genetisk koppling mellan autism och cancer

Hjärnan hos autistiska individer kan uppvisa förändringar i genaktivitet associerade med cancer, enligt en studie från Biomedical Research Networking Center of Mental Health (CIBERSAM) i Madrid, Spanien. (1)
Tidigare studier har visat på en potentiell koppling mellan autismspektrumstörning (ASD) och cancerbiologi genom att visa att många autismriskgener är inblandade i cancerrelaterade processer (2), (3) och att individer med ASD kan uppvisa både högre och lägre cancerfrekvenser jämfört med de utan sjukdomen. (4) ,(5) ,(6)
De mekanismer som ligger bakom en överlappning mellan ASD och cancer är dock fortfarande oklara.

Den nya studien, som leddes av Jaume Forés-Martos jämförde genaktivitet i postmortem hjärnvävnad från donatorer med ASD och cancerprover för att hitta genuttrycksförändringar som kan påverkas gemensamt av de två förhållandena.

Data samlades in från den vetenskapliga litteraturen och inkluderade tre tidigare publicerade studier av genuttryck i ASD postmortem hjärnor. (7), (8), (9)

Resultaten, som dök upp i Molecular Autism tidigare i år, visade att ASD och fyra typer av cancer (hjärna, njure, pankreascancer och sköldkörtelcancer) delade liknande mönster av ökad eller minskad aktivitet i 100-200 gener. Dessutom fann forskarna att gener med ökad aktivitet i ASD hjärnvävnad hade lägre aktivitet i lung- och prostatacancer och vice versa.

Dessa fynd tyder på att ASD och cancer kan dela vissa förändringar i samma och motsatta riktning i genaktivitet, vilket delvis kan förklara varför epidemiologiska studier beskrev antingen en direkt (ökad frekvens) eller omvänd (lägre frekvens) komorbiditet av cancer hos individer med ASD. Gener med förändringar i samma riktning (ökade eller minskade i både ASD och cancer) reglerade funktioner i immunsystemet och neuronala och synaptiska processer.

Huvudbudskapet i denna studie är att ASD och cancerrisk kan överlappa med varandra på olika sätt på molekylär nivå och att kopplingar mellan ASD och cancerbiologi kan hittas i både i neurala (d.v.s. hjärnan) och icke-neurala (t.ex. njure) vävnader. Att få en bättre förståelse för de biologiska vägarna som delas av dessa två tillstånd kan ha viktiga terapeutiska konsekvenser för ASD, eftersom befintliga cancerläkemedel som riktar sig mot mekanismer som också är kopplade till ASD kan tänkas användas för ASD-behandling där säkerheten tillåter.

Ytterligare studier kommer att behövas för att replikera dessa resultat och för att lära sig mer om sambandet mellan ASD-komorbiditet med cancer. Viktigast av allt, att studera ett större antal hjärnor skulle göra det möjligt att stratifiera ASD-fall (t.ex. genom genetisk diagnos) och hitta vilka, om några, undertyper av autism som mer eller mindre sannolikt är förknippade med cancerrisk och, potentiellt, med vilken typ av cancer.

1. Forés-Martos J. et al. Mol. Autism 10, 17 (2019) PubMed
2. Crawley J.N. et al. Trends Genet32, 139-146 (2016) PubMed
3. Gabrielli A.P. Int. J. Mol. Sci. 20 (2019) PubMed
4. Chiang H.L. et al. J. Pediatr. 166, 418-423 (2015) PubMed
5. Bishop-Fitzpatrick L. et al. Autism Res11, 1120-1128 (2018) PubMed
6. Darbro B.W. et al. PLoS One 11, e0149041 (2016) PubMed
7. Chow M.L. et al. Front. Genet3, 11 (2012) PubMed
8. Voineagu I. et al. Nature 474, 380-384 (2011) PubMed
9. Gupta S. et al. Nat. Commun5, 5748 (2014) PubMed