Estland först i världen med gratis DNA-test i stor skala för livsstilsråd och läkemedelsdosering till medborgare

Som första land i världen kommer estland att i stor skala erbjuda medborgarna gratis DNA-test för att kunna ge medborgarna personliga råd kring livsstil och läkemedelsdosering.

Syftet är att kunna identifiera personer med gener som ökar risken för olika sjukdomar, kunna ge råd samt sätta in förebyggande åtgärder.

Sjukdomar som man tänker sig kunna identifiera riskfaktorer för är t.ex. hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Under 2018 räknar man med att kunna erbjuda 100 000 medborgare, nästan en tiondel av landets vuxna befolkning ett gratis test som kartlägger mer än 600 000 genvarianter kopplade till någon sjukdom och som ger information kring hur fort kroppen bryter ner olika läkemedel.

Den estniska biobankslagen hindrar försäkringsbolag och polis från att utnyttja den genetiska informationen.