Mutation orsakar störd dygnsrytm

En så kallad förskjuten sömnfas kan bero på en mutation i cellernas biologiska klocka, enligt forskare i USA och Turkiet. De har upptäckt en mutation i genen CRY1 hos  både manliga och kvinnliga personer som hade en förskjuten dygnsrytm och därmed svårt att somna på kvällen. Man fann mutationen i flera generationer inom samma släkt.

Genetiska analyser av flera andra familjer i Turkiet bekräftar resultaten. Man fann mutationen hos 38 utpräglade nattugglor, men inte hos deras mer morgonpigga släktingar.

Enligt vissa uppskattningar lider ända upp till var tionde person av förskjuten sömnfas, även känd som Delayed Sleep Phase Disorder (DSPD).

Men i många fall verkar det vara miljön som spelar stor roll. Starkt lysande lampor och bildskärmar sent på kvällen, och mörker på morgonen, förskjuter dygnsrytmen.

Men upp till 0,6 procent av alla människor verkar bära på den nyupptäckta mutationen. Men även en ärftlig förskjutning av dygnsrytmen går att motverka med regelbundna sovtider och rejäla doser av ljus under dagen, enligt forskarna.

Källhänvisning