Gener kan påverka sötsug

Vissa individer har svårare att stå emot sötsaker än andra.

Det kan bero på våra gener. En studie från Köpenhamn visade på att två genetiska varianter av genen som producerar hormonet FGF21, som utsöndras av levern påverkar individens sötsug. Personer med dessa hormoner har en 20 procent högre benägenhet att vara storkonsumenter av godis. I studien ingick 6 500 deltagare från Danmark.

Hormonell förklaring

Studien visar också på att levern kan ha en viktigare roll än man tidigare trott i påverkan på vad vi stoppar i oss. Forskarna spekulerar kring att levern också utsöndrar andra hormoner som påverkar vilken typ av mat och dryck vi väljer.

Forskarna kunde dock inte se att personer med dessa typer av FGF21-hormoner var mer överviktiga än andra eller att de oftare drabbades av typ-2-diabetes.

Upptäckten kan på sikt göra det möjligt att hitta en medicin som dämpar sötsuget.

Koppling till alkoholkonsumtion

Resultaten pekar också på att FGF21 även har en koppling till hur mycket alkohol vi dricker, men det behövs mer forskning kring detta för att kunna dra säkra slutsatser.