Alzheimers sjukdom och gener

Alzheimers sjukdom är en progressiv sjukdom som påverkar hjärnans funktion, vilket leder till minnesförlust och kognitiv försämring. Genetisk testning kan hjälpa till att identifiera individer som kan ha en ökad risk att utveckla Alzheimers sjukdom.

Här är några viktiga punkter om genetisk predisponering för Alzheimers sjukdom:
Apolipoprotein E (APOE) gen:
APOE-genen är den starkaste kända genetiska riskfaktorn för sent debuterande Alzheimers sjukdom.
Det finns tre alleler (ε2, ε3 och ε4). Att ha en eller två kopior av ε4-allelen ökar risken för att utveckla Alzheimers sjukdom, medan ε2-allelen kan ge visst skydd.
Det är viktigt att notera att bärande av ε4-allelen inte garanterar utvecklingen av Alzheimers sjukdom, och många personer med sjukdomen har inte ε4-allelen.


Autosomal dominant Alzheimers sjukdom (ADAD):
ADAD är en sällsynt form av Alzheimers sjukdom som vanligtvis utvecklas mellan 30 och 60 år.
Det orsakas av mutationer i en av tre gener: PSEN1, PSEN2 eller APP.
Om en person ärver en muterad gen från en drabbad förälder har de 50 % chans att utveckla ADAD.Tidig upptäckt och intervention:
Även om det för närvarande inte finns något botemedel mot Alzheimers sjukdom, kan tidig upptäckt och intervention hjälpa individer och deras familjer att planera för framtiden, få tillgång till stödtjänster och delta i kliniska prövningar.


Sammanfattningsvis kan genetiska tester ge värdefull information om en individs risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Det är dock viktigt att överväga fördelarna och begränsningarna med testning och att rådgöra med en genetisk rådgivare innan du fattar ett beslut.